Skip to main content

Kāpēc ir noteikts dienas ierobežojums personām, ar kurām es varu tikties?